pekarangan

pekarangan

Halaman rumah, terdapat Bale Dangin di tengah pekarangan